Dyrektor szkoły: mgr Anna Wporska

Nauczyciele:

1.    Mgr Edyta Skrzypiciel- nauczyciel wychowawca w Oddziale Przedszkolnym
2.    Mgr Sylwia Gil - nauczyciel wychowawca w Oddziale Przedszkolnym
3.    Mgr Renata Mizera- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4.    Mgr Patycja Leks- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5.    Mgr Barbara Klimas- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
6.    Mgr Ewelina Nowakowska- nauczyciel języka angielskiego
7.    Mgr Elżbieta Kleszczewska- nauczyciel matematyki
8.    Mgr Barbara Danielska- nauczyciel fizki
9.    Mgr Bożena Brenkus- nauczyciel chemii
10.    Mgr Anna Sędzielewska- nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody
11.    Mgr Klaudia Jeznach- nauczyciel języka polskiego
12.    Mgr Adam Kurek- nauczyciel religii
13.    Mgr Ewa Filipkiewicz- opiekun świetlicy, nauczyciel bibliotekarz
14.    Mgr Marzena Nowakowska- nauczyciel historii
15.    Mgr Paweł Wnuk- pedagog
16.    Mgr Ryszard Marszałek- nauczyciel informatyki i techniki
17.    Mgr Jadwiga Podlejska- nauczyciel geografii
18.    Mgr Edyta Ślęzak- nauczyciel biologii
19.    Mgr Katarzyna Dróżdż- nauczyciel wspomagający 
20.    Mgr Marcin Todynek- nauczyciel muzyki
21.    Mgr Piotr Zając- nauczyciel wychowania do życia wrodzinie
22.    Mgr Beata Auguścik- nauczyciel języka niemieckiego
23.    Mgr Marta Pilis- nauczyciel rewalidacji
24.    Mgr Barbara Ledwoch- logopeda

 

Top